Psychomotorische therapie

Wat is psychomotoriek?

Het begrip ‘psychomotoriek’ maakt duidelijk dat er een verbinding is tussen onze voortbeweging of een handeling aan de ene kant en onze psyché of persoonlijkheid aan de andere kant.
Door te bewegen treden we in contact, kunnen we ons uitdrukken, leren we de ruimte kennen en ons erin oriënteren, ervaren we onze mogelijkheden en grenzen, doen we kennis op, …
Tijdens de ontwikkeling van baby tot volwassene speelt onze psychomotoriek een grote rol.

Psychomotorische problemen

Bij een psychomotorische stoornissen kan je je bewegingen en lichaam niet altijd vertrouwen. Het contact met de wereld wordt daardoor gestoord en je word niet altijd begrepen zoals je wil.

De psychomotorische problemen kunnen zich uiten op vlak van:

 • motoriek: grove en fijne motoriek
 • grafomotoriek (bv. tekenen) en schrijfmotoriek
 • lichaamsbesef waartoe ook evenwicht en een gepaste lichaamshouding in zit en stand horen
 • ontwikkelen van een voorkeurshand, lateralisatie
 • evenwicht
 • visuele en auditieve perceptie
 • ruimtelijke oriëntatie en – structuratie
 • oplossingsstrategieën
 • relaxatie

Pscychomotorische problemen kunnen ook oorzaak zijn van:

 • gestoorde emotionele uitdrukking
 • gedragsproblemen
 • leerproblemen

Bij alle mensen komen al eens problemen voor op deze domeinen, afhankelijk van hoe men zich voelt kan het al eens beter of slechter gaan. Dat is normaal en hoort bij het mens-zijn. Wanneer men in zijn dagelijks leven daar hinder van ondervindt, kan er sprake zijn van een psychomotorische stoornis en kan therapie zinvol zijn

Psychomotorische therapie

Bij aanvang van de therapie wordt eerst nagekeken wat het psychomotorisch probleem is en wat het kind wel kan. Aan de hand van vragen aan de ouders, observaties en tests wordt er een behandelplan opgesteld. Daarna kan eigenlijke therapie starten.

De psychomotorische therapie vertrekt dus vanuit de ontwikkelingsthema’s van het kind, zijn sterke kanten en zijn psychomotorische problemen. Het kind wordt ook ondersteund in zijn persoonlijkheidsontwikkeling.

Er wordt altijd geprobeerd om een vertrouwensband met het kind te creëren opdat het kind de uitdagingen die gesteld worden zou aangaan zodat het iets nieuws kan leren.

Het belangrijkste therapeutische middel is beweging. Het wordt ondersteund en aangenaam gemaakt met behulp van allerlei materiaal dat uitnodigt om te bewegen.

Er worden regelmatig tips gegeven aan de ouders en andere begeleiders zoals leerkrachten of andere therapeuten die het kind behandelen.

Voor wie?

Kinderen, jongeren & volwassenen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze therapeuten.