Perfetti methode

Wat is de Perfetti methode?

Aan de basis van dit concept ligt Professor Carl Perfetti, een Italiaanse neuropsychiater. Hij gaat ervan uit dat revalidatie een leerproces is onder pathologische omstandigheden. De verloren gegane bewegingsmogelijkheden zullen pas dan tot tevredenheid leiden als ze in samenhang met cognitieve processen gezien worden.Voor hem is het ook belangrijk dat patiënt en therapeut als gelijkwaardige partners worden gezien.Dit concept wordt nog steeds verder bijgestuurd o.a. door wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaringen.Het wordt ook  in vele landen ingezet bij de revalidatie van neurologische problemen: herseninfarct (CVA), Parkinson, Multiple Sclerose, hersentumor, …perifeer zenuwletsel bewegings- en waarnemingsproblemen na een breuk, ontsteking, kwetsuur
Binnen ergotherapie, is het belangrijk dat de patiënt de geleerde bewegingen kan inzetten in dagelijkse handelingen zoals bij het eten, drinken, iets opnemen, … Dit kan geïntegreerd worden als er voldoende bewegingsmogelijkheden zijn.

Cognitief therapeutische oefeningen volgens Perfetti

Doel is de organisatie of reorganisatie van het zenuwstelsel te beïnvloeden, de interactie tussen de mens (patiënt) en zijn omgeving te verbeteren.Basis van de therapie zijn de samenhang tussen waarneming (sensoriek), beweging (motoriek) en mentale processen (cognitie)

  • de tastzin en proprioceptie (sensorisch), die een belangrijke rol spelen bij de organisatie van bewegingen. Het centraal zenuwstelsel heeft informatie van het lichaam nodig om bewegingen te kunnen plannen en uitvoeren
    het wekken van de aandacht voor prikkelverwerking en de invloed op bewegen
  • motivatie om te bewegen
  • concentratie en geheugen.

Tijdens de therapie wordt gekeken naar waar er  bewegingsmogelijkheden zijn, al dan niet met begeleiding van de therapeut. De tastzin en proprioceptie (houdings- en bewegingszin, dieptewaarneming) worden sterk gestimuleerd omdat ze bij de organisatie van bewegingen een belangrijke rol spelen. Er wordt dan ook vaak met gesloten ogen gewerkt.

Bij wie kan ik hiervoor terecht?