NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Wat is een NAH?

Een NAH is een hersenletsel, opgelopen na de geboorte. Dit kan door een ongeval, een beroerte, een tumor, zuurstoftekort of infectie/ontsteking. Een NAH-deskundige is een therapeut die na zijn/haar basisopleiding een specifieke opleiding, meestal een erkend postgraduaat, volgde om zich verder te verdiepen in de NAH-problematiek. Dit is een langdurige opleiding met zowel theoretische kennisonderdelen als de nodige stages en praktijkervaringen.

Mogelijke problemen bij NAH

Jammer genoeg kan een NAH vele verschillende problemen tot gevolg hebben.

Van zeer zichtbare problemen:

  • Moeilijk of niet stappen, bewegen, iets opnemen, …
  • Problemen met de zintuigen, zien, horen, ruiken, proeven, …
  • Moeilijk of niet praten, slikken, …

Tot soms onzichtbare problemen:

  • Vertraagd denken, moeite met aandacht, concentratie, …
  • Sneller boos worden, geprikkeld, ongepaste reacties, …

Vaak is een langere revalidatie in een gespecialiseerd revalidatiecentrum aangewezen.

Hoe kan een ergotherapeut helpen?

Na een lange revalidatie en vaak met bepaalde restproblemen, is het niet evident om terug te keren naar de thuissituatie. Het lukt niet altijd direct om je leven, job, sociale contacten, … terug op te nemen.¬†Hierbij kan de ergotherapeut je ondersteunen. Hij/zij komt naar je thuissituatie om samen te bekijken wat je mogelijkheden en sterktes zijn en hoe we daarop kunnen inspelen om zoveel mogelijk zelfstandigheid terug te winnen.

Bij wie kan ik hiervoor terecht?