Jobcoaching

Een job uitvoeren geef vele voordelen. Het zorgt voor een inkomen, sociaal contact, zinvolle dagbesteding, eigenwaarde, bijdrage aan de maatschappij, …

Maar voor mensen met een beperking, of na een ongeval, is het zoeken van een job niet altijd gemakkelijk. Een ergotherapeut kan je hierbij hepen en ondersteunen. 

Wat kan ik verwachten van een jobcoach?

De ergotherapeut gaat samen met jou op zoek naar je mogelijkheden, sterktes, beperkingen en krachten. Hiernaast bevraagt een ergotherapeut je interesses & voorkeuren. Samen brengen we alles in kaart om zo te bekijken wat je opties zijn en hoe we samen kunnen werken naar een nieuwe job of zinvolle dagbesteding. Een ergotherapeut focust op wat jij belangrijk vind en zal dit dan ook uitgebreid bevragen en meenemen.

Het kan zijn dat de ergotherapeut je begeleid in het zoeken naar, maar ook bij de opstart van je nieuwe job of een blijvende begeleiding indien nodig. We werken hiervoor samen met de werknemer als de werkgever. Dus ook de werkgever kan bij de ergotherapeut terecht voor de nodige informatie. De ergotherapeut bekijkt de concrete situatie, en kan dus ook meegaan naar je nieuwe werkplek om ook daar de nodige ondersteuning te bieden.

Voor het in kaart brengen van bepaalde situaties maakt de ergotherapeut gebruik van specifieke instrumenten, zoals bijvoorbeeld de IMBA. Dit is een instrument dat zowel de mogelijkheden van de cliënt als de eisen van een werkplek in kaart brengt.

Bij wie kan ik hiervoor terecht?