Inge

Bolckmans

0478/52.76.03
ingebolckmans@ergopraktijk.be
Ergotherapeut
PRAKTIJK VOOR ERGOTHERAPIE INGE BOLCKMANS
Merksplassesteenweg 107
2310 Rijkevorsel

Consultaties zijn standaard op afspraak in de praktijk.
Extern overleg, observaties, schoolbezoek/ huisbezoeken zijn mogelijk in overleg. Net als het aanleren van bepaalde vaardigheden in de woon-/ werk-/ ontspanningssituatie zelf.

Hallo!

Mijn naam is Inge Bolckmans. Ik studeerde af als Bachelor in de Ergotherapie in 2007. Ik deed en doe nog steeds ervaring op als ergotherapeut in het Buitengewoon Onderwijs bij kinderen en jongeren met autisme met normale begaafdheid en daarnaast bij jongeren met een motorische of mentale beperking. Tevens heb ik mij verdiept in verscheidene problematieken via verschillende postgraduaten, literatuurstudie en nascholingen. Ik heb mij voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met ASS en kinderen met leermoeilijkheden. Doordat ik levenslang leren van groot belang vind, ben ik dan ook naast mijn job als ergotherapeut in het Buitengewoon Onderwijs regelmatig paraat op diverse cursussen. Intussen heb ik ook in mijn eigen praktijk heel wat ervaring opgebouwd omtrent ASS, leerstoornissen, motorische moeilijkheden en sensorische informatieverweringsproblemen. Ik geniet er nog steeds van om met mijn kennis en kunde anderen op weg te helpen.  Tot slot ben ik als ergotherapeut erkend door de FOD gezondheid en het RIZIV.

Klik hier door naar mijn eigen website

Waarvoor kan je bij mij terecht?

• Moeilijkheden met sensorische informatieverwerking,
• auti-coaching,
• leren leren,
• schrijfmotoriek,
• executieve functies,
• fijne motoriek,
• DCD,
• ADHD,
• ASS,
• ontwikkelingsproblemen,
• dyscalculie,
• typen en gebruik van hulpmiddelen,
• problemen met ADL,
• psychomotoriek,…