Ergotherapie & ezels

Wat is ergotherapie met assistentie van ezels?

Ezels zijn niet alleen erg slim maar hebben ook een sociaal, trouw en leergierig karakter.  Ze zijn daarom dan ook erg geschikt om in te zetten in een therapiesituatie.  Door samen met de ezels aan de slag te gaan kan gewerkt worden op verschillende doelen.

De ergotherapeut bekijkt samen met jou welke ezel past bij je hulpvraag en hoe deze goed ingezet zal worden in  de verdere therapie.

Wat mag je verwachten van ergotherapie met assistentie van ezels?

Ergotherapie met assistentie van ezels is gebaseerd op de standaard ergotherapie die gebruik maakt van zinvolle activiteiten (activiteiten die voor u zinvol zijn) om uw kwaliteit van leven te verbeteren. Meer bepaald om het u mogelijk te maken dingen te doen die u belangrijk vindt. Bij ergotherapie met assistentie van ezels zijn er verschillende ErgoEzels die de therapiesessie assisteren. Afhankelijk van uw hulpvraag, krijgen de ezels een bepaalde rol toegeschreven.

Ezels kunnen als motivator fungeren voor kinderen die therapie moe zijn, bijvoorbeeld. Het feit dat de therapiesessies doorgaan in de buitenlucht in de ezelweide kan activerend werken, wat maakt dat doelstellingen sneller behaald kunnen worden.Ezels kunnen ons voorbeeld zijn; zij verzorgen elkaars vacht, zij zorgen voor hun voedsel en hygiëne wij kunnen ook onze haren kammen, voor elkaar en voor onszelf zorgen, onszelf voorzien van voedsel,…

Ezels kunnen onze communicatievaardigheden vergroten; vertrekkende van non-verbale communicatie tussen ezels; tussen mens en ezels gaan we de link leggen naar: “Hoe communiceren mensen met elkaar?” We gaan gedragingen onder woorden brengen en vervolgens de link doortrekken naar de communicatie in de thuis/school context.
Ezels geven ons een directe en eerlijke feedback; soms zijn we niet bewust van onze lichaamstaal, de reactie van een ezel kan dan een ingangspoort vormen om stil te staan van ons eigen gedrag.

Ezels nodigen ons uit om probleemoplossend te denken, om te communiceren, om te zoeken naar mogelijkheden, om ons (vaak haastig) ritme een versnelling terug te zetten, om bewust te zijn van het hier en nu, om onze gedachten en gevoelens op een rustige manier te kunnen en mogen uiten.

Voor wie?

Kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, scholen,…

Wat is er mogelijk?

  • Ergotherapie met assistentie van ezels
  • Teambuilding met ezels
  • Ezelwandelingen
  • Ezelkampen

Bij wie kan ik hiervoor terecht?