Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve functioneren samen optreden. Cognitieve functies zijn onder meer: het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Doorgaans is dementie chronisch en progressief van karakter. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen zo. De stemming, persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen. Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. De stoornissen hangen dus af van de oorzaak van de dementie. Er zijn veel verschillende oorzaken van dementie, maar de meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren. 

Verschillende vormen

  • Ziekte van Alzheimer (bij de helft tot drie kwart van de personen met dementie): de zenuwcellen van de hersenen sterven geleidelijk af. De oorzaak is de opeenstapeling van het eiwit amyloïd tussen de zenuwcellen. Naast die zogenaamde seniele plakken ontstaan er ook afwijkingen in de zenuwcellen zelf, die bestaan uit kluwens van eiwitten van het skelet van de cel. De eerste tekenen doen zich gemiddeld voor rond 65 jaar.
  • Fronto-temporale dementie: een verzamelnaam voor verschillende vormen. Bij één groep zijn er vooral taalproblemen, een andere subgroep vertoont voornamelijk gedragsstoornissen
  • Vasculaire dementie: een relatief frequente vorm die het gevolg is van een gebrekkige doorbloeding. Het gaat om patiënten die bijvoorbeeld werden gereanimeerd na een hartstilstand of die een beroerte (herseninfarct) doormaakten.
  • Diffuse Lewy Body Disease (DLBD): een ziekte die het midden houdt tussen de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson.
  • Minder voorkomende vormen van dementie: Chorea van Huntington, De ziekte van Creutzfeldt-Jakob, Alcohol-dementie
Bron: www.dementie.be

Dementie en ergotherapie

Mensen met dementie kunnen problemen ondervinden op verschillende vlakken. Zeker het uitoefenen van dagelijkse activiteiten zoals koken, zelfzorg, kuisen, … kunnen moeilijk zijn of worden.Een ergotherapeut kan hier ondersteuning bieden. Hij/zij bekijkt samen met jou de situatie thuis, wat moeilijk gaat en wat je sterktes zijn. De ergotherapeut gaat met jou samen op stap en zorgt ervoor dat je zo lang en kwalitatief mogelijk je leven zelfstandig aan kan. Hij/zij kijkt hierbij niet enkel naar de cliënt maar naar zijn gehele omgeving. Ook voor de mantelzorger kan dementie een hele opgave zijn. Mantelzorgers zijn voor de ergotherapeut dan ook heel belangrijk, de nodige ondersteuning en advies kan ook hier nodig zijn/aangeboden worden