CO-OP & Oplossingsgericht werken

Wat is CO-OP?

CO-OP staat voor “Cognitive Orientation to daily Occupational Performance” en is ontwikkeld door een groep Canadese onderzoekers onder leiding van Helene Polatajko. Het is een behandelmethode voor kinderen met DCD. Deze aanpak is gebaseerd op cognitieve leertheorieën van Vygotsky, Meichenbaum en Goodman, waarbij het kind wordt aangemoedigd zelf te bepalen aan welke taken het wil gaan werken, met als doel dat het kind zelfstandig leert problemen op te lossen.

Hoe werkt CO-OP?

Het kind kiest 3 doelen (motorische taken zoals veters strikken, schrijven, met mes en vork eten, voetballen….etc.). Na het bepalen hiervan volgt een observatie en analyse van de handelingsproblemen bij deze zelfgekozen taken. Met behulp van de CO-OP leren kinderen gebruik te maken van globale en domeinspecifieke cognitieve strategieën. 

Goal-Plan-Do-Check

De globale strategie is de Goal-Plan-Do-Check strategie. Deze strategie stimuleert het proces van problemen oplossen en is gericht op generalisatie en transfer.De nadruk ligt op het begeleid zelf laten ontdekken (‘guided discovery’) in plaats van het volgen van instructies door de therapeut. Het principe is ‘Ask, don’t tell’ met behulp van hints, cues, coaching, feedback en modelling.De domeinspecifieke strategieën die horen bij het individuele kind of volwassene, worden via een ontdekkingsproces zelf bedacht, ontdekt en geëvalueerd. Kinderen noemen deze specifieke strategieën ook wel trucjes.

Vier principes om handelen mogelijk te maken

Andere belangrijke aspecten van de CO-OP zijn de vier principes om het handelen mogelijk te maken (‘enabling principles’): plezier hebben in de interventie, bevorderen van het leren, werken aan zelfstandigheid en bevorderen van generalisatie buiten de therapiesessies en transfer naar andere taken. Het is belangrijk dat het kind geholpen wordt om het geleerde tijdens de therapie ook in zijn eigen omgeving te gaan toepassen, daarom vormt de afstemming met de ouders of andere betrokkenen een belangrijk onderdeel van de therapie.

Bij wie kan ik hiervoor terecht?